YAHOS School of Skills

Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi:

Nama Pegawai : Teresa Billy
No Tel Call: 016-886 6822
No Tel WS :016-886 6822
Email : teresa@yahos.edu.my

Pusat kemahiran Yahos ataupun lebih dikenali dengan Yahos School Of Skills (Kod Pusat L01520) terletak di Tingkat 1, MJC Bandar Baru Batu Kawah, Jalan Batu Kawa 93250 Kuching, Sarawak, lebih kurang 15 minit perjalanan dari pusat bandaraya Kuching. Yahos adalah pusat bertauliah Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) di bawah Kementerian Sumber Manusia bagi merealisasikan asiprasi negara untuk melahirkan lebih ramai tenaga mahir melalui Yahos School of Skills.

Yahos menawarkan kursus-kursus kemahiran kepada pelatih yang berusia 17 tahun ke atas. Pelatih yang berjaya menamatkan kursus akan dianugerahkan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) sehingga ke Diploma Kemahiran Malaysia. Diantara kemudahan disediakan untuk pelatih adalah makan dan asrama.

Yahos juga bekerjasama rapat dengan industri dan banyak menjalinkan kerjasama strategic bagi membantu pelatih mendapat pekerjaan sebaik sahaja menamatkan latihan.

Yahos menawarkan tiga (3) program Persijilan Kemahiran Malaysia di bawah pentauliahan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan terdapat juga program lain. Layari laman sesawang www.yahos.edu.my untuk maklumat lanjut.

Kursus Yang Dijalankan

Sijil Kemahiran Malaysia Pendidikan dan Penjagaan Awal Kanak- Kanak

Kod Kursus: T982-001-3:2017
Tempoh Latihan: 12 Bulan

Diploma Kemahiran Kemahiran Malaysia Pendidikan dan Penjagaan Awal Kanak- Kanak
Kod Kursus: CC-011-4:2012
Tempoh Latihan: 15 Bulan
Sijil Kemahiran Malaysia Penyediaan Dan Pembuatan Makanan
Kod Kursus: HT-012-2:2012
Tempoh Latihan: 9 Bulan
Sijil Kemahiran Malaysia Penyediaan Dan Pembuatan Makanan
Kod Kursus: HT-012-3:2012
Tempoh Latihan: 12 Bulan
Diploma Kemahiran Malaysia Perkhidmatan Penyediaan dan Pembuatan Makanan
Kod Kursus: HT-012-4:2011
Tempoh Latihan: 15 Bulan
Kursus Asuhan Permata (Jabatan Kebajikan Masyarakat)
Pengendalian Makanan (Kementerian Kesihatan Malaysia)