Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)

Tarikh Pengambilan Pelajar:
Mei – Jun

Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi:

Nama Pegawai: Chong Chee Jiun
No Tel (call): 016-878 9197
No Tel (ws): 016-878 9197
Email: Jcchee@unimas.my
Web: https://www.pppu.unimas.my/

Pusat Pengajian Pra-Universiti (PPPU) terletak di Kampus Timur, Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS), Kota Samarahan. Terdapat dua program utama pengajian iaitu Asasi Sains Hayat dan Sains Fizikal. Program Pengajian Asasi Sains (Hayat dan Fizikal) ini mula ditawarkan pada sesi pengajian 2010/2011. Program ini adalah di bawah kawal seliaan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT). Mulai tahun 2018, program International Foundation in Science telah ditawarkan.