IBS College

Tarikh Pengambilan Pelajar:
Januari, Mei, September

Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi:

Nama Pegawai : Ricky Donald
No Tel Call: 012-899 1207 / 013-865 2138
No Tel WS: 012-899 1207 / 016-259 2466
Email : ricky@ibs.edu.my

IBS College, secara rasmi dikenali sebagai Institut BREM Sarawak adalah sebuah institusi pendidikan tinggi swasta yang berdaftar dan diluluskan di bawah Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) Malaysia.

Kolej ini telah dibangunkan sebagai penyedia utama program latihan dan pendidikan perniagaan dan pendidikan di Miri, Sarawak.

Kolej ini ditubuhkan pada tahun 1992, pada asalnya sebagai pusat latihan dan pembangunan profesional dan menerima kelulusan KPK pada tahun 1998.

Semua program yang ditawarkan oleh Kolej ini diakreditasi sepenuhnya di bawah kriteria yang ditetapkan di bawah rangka kerja Kualiti Malaysia (MQF) sejak tahun 2006. IBS juga telah diluluskan oleh Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri untuk mengambil pelajar asing sejak tahun 2008.

Kolej IBS Miri juga menerima pengiktirafan 6 bintang MyQuest oleh KPT 2016/2017 & baru-baru ini 2018/2019. Ini menjadikan Kolej IBS satu-satunya kolej di Utara Sarawak yang mendapat pengiktirafan 6 bintang berturut-turut. Tawaran pengajian adalah seperti berikut:

  • Sijil
  • Diploma Pentadbiran Perniagaan
  • Diploma Pengurusan Sekuriti & Keselamatan
  • Diploma Lanjutan Pentadbiran Perniagaan
  • Diploma Lanjutan Pengurusan
  • Ijazah Sarjana (Kepujian) Muda Perakauanan & Kewangan
  • Ijazah Sarjana (Kepujian) Pentadbiran Perniagaan
  • Ijazah Sarjana (Unimas)

1) CMBA
2) Msc of Science in Human Resource Development